CadeauBon Restaurants agenda

Algemene verkoopvoorwaarden voor het hotel

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten van “Auberge de Rochehaut nv”, met uitzondering van alle andere bepalingen en voorwaarden die zijn meegedeeld door de klant.

Auberge de Rochehaut nv behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden aan te passen en dit in overeenstemming met de aanpassingen aan haar commercieel beleid en de economische en juridische eisen; de nieuwe algemene voorwaarden zullen van kracht worden na mededeling aan de klant.

De klant wordt verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en alle bepalingen te hebben aanvaard, behalve in het geval van bijzondere overeenkomsten die schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 - Tarieven

Onze tarieven zijn: per persoon - uitgezonderd dranken - incl. btw en alle belastingen - diensten

inbegrepen.

 

Artikel 3 – Borg

De borg moet verplicht aan de hotelhouder worden betaald voor de aangegeven datum, op straffe van contractbreuk door de hotelhouder. De borg bedraagt 50 % van de gereserveerde diensten. Dit bedrag wordt na het verblijf afgetrokken van de algemene factuur. Het gaat om borg en niet om voorschotten, deze kunnen niet worden terugbetaald.

Artikel 4 - Contractwijziging

Elke wijziging in het contract moet het onderwerp zijn van een schriftelijk verzoek door de klant en kan alleen worden gevalideerd door een schriftelijk akkoord van de hotelhouder.
 

 

Artikel 5 – Terbeschikkingstelling van kamers

De hotelhouder verbindt zich ertoe om kamers ter beschikking te stellen aan de klant vanaf 15:00 uur. De kamers moeten ten laatste om 11:00 uur op de dag van het vertrek weer vrij zijn.

 

 

Artikel 6 – Annuleringen
Niettegenstaande de automatische toepassing van artikel 3, gelden de volgende bepalingen:

 

De annuleringen moeten schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt aan de hotelhouder.

Ze geven aanleiding tot de volgende facturatie:
Annulering op meer dan drie dagen voor de aankomstdatum: toepassing art. 3.

Voor elke annulering van het verblijf op drie dagen voor de voorziene aankomstdatum: schadevergoeding gelijk aan 50 % van het gereserveerde verblijf.

Annulering op minder dan drie dagen voor de aankomstdatum: schadevergoeding voor laattijdige annulering zal gelijk zijn aan de prijs van het gereserveerde verblijf.

 

Artikel 7 – Niet komen opdagen / Annulering zonder voorafgaande kennisgeving

In het geval dat u niet komt opdagen of bij annulering zonder voorafgaande kennisgeving: schadevergoeding van 100 % van het bedrag van de gereserveerde diensten, voor de volledige verblijfsduur.

 

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

Wij aanvaarden geen maaltijdcheques of restauranttickets.

De bankkaarten VISA, EUROCARD en BANCONTACT worden aanvaard.

Facturen worden opgesteld en moeten worden betaald in de lokale valuta.

 

Artikel 9 - Dieren

Honden zijn op voorafgaand verzoek toegestaan in de vestiging, met uitzondering tot het hoofdrestaurant.

 

terug